Vores Blog

Her kan du læse om alt det spæn­den­de vi laver hos DLK-Sjæl­land,
om vore fored­rag, kom­men­de for­løb og om gene­rel­le nyhe­der. 

Du er meget vel­kom­men til at til­mel­de dig vores nyheds­brev

Kickoff på Digitalt boost i Nykøbing Falster

Kickoff på Digitalt boost i Nykøbing Falster

Digi­talt boost i Nykø­bing Fal­ster Det digi­ta­le udvik­lings­for­løb med del­ta­ge­re fra både Lol­land og Fal­ster star­te­de med kick-off møde hos CELF tors­dag den 10. okto­ber. 20 for­vent­nings­ful­de del­ta­ge­re var mødt frem og mød­te Lars Ham­mers­høj fra CELF og Las­se Brix fra…

Ingen resultater fundet

Siden du anmo­de­de om kun­ne ikke fin­des. Prøv at præ­ci­ser din søg­ning, eller brug navi­ga­tio­nen oven­for til at loka­li­se­re ind­læg­get.

Til­meld dig nyheds­bre­vet

Kom til foredrag for 0,- kr.

Tilmeld dig et forløb allerede i dag!

Lige nu har din virk­som­hed en unik chan­ce for at få hjælp og spar­ring til digi­ta­li­se­ring­pro­ces­sen. Til­bud­det er både for dig, der skal i gang og for dig, der alle­re­de er rig­tig langt med digi­ta­li­se­rin­gen.

For kun en beske­den egen­be­ta­ling får du med EU-støt­te adgang til kom­pe­tent under­vis­ning og indi­vi­du­el kon­su­lentspar­ring.

Se vore for­løbKon­takt os

Kom til foredrag for 0 kr

Hos DLK-Sjælland arrangerer vi gratis foredrag for vores deltagere og andre interesserede
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om vores gratis foredrag, samt andre relevante informationer. 

Vi har tilmeldt dig. - Check din mail for at bekræfte din tilmelding

Share This