Kickoff på Digitalt boost i Nykøbing Falster

Kickoff på Digitalt boost i Nykøbing Falster

Digi­talt boost i Nykø­bing Fal­ster Det digi­ta­le udvik­lings­for­løb med del­ta­ge­re fra både Lol­land og Fal­ster star­te­de med kick-off møde hos CELF tors­dag den 10. okto­ber. 20 for­vent­nings­ful­de del­ta­ge­re var mødt frem og mød­te Lars Ham­mers­høj fra...
Vi er kommet på facebook

Vi er kommet på facebook

Så er DLK-Sjæl­land kom­met på face­book. Du er meget vel­kom­men til at føl­ge os på vores nye face­book-side, som hed­der https://www.facebook.com/DLKsjaelland/